Contact Us Home > Contact Us

General ContactStock Code: Hong Kong Stock Exchange 1727

Contact Us

Address:     125, Lugang Road, Jingxiu District, Baoding, Hebei Province, PRC

Tel:           +86 312 3311000

Fax:          +86 312 3019434

E-mail:      hebeijianshe@hebjs.com.cn